Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Mas información aquí

PAISATGE CULTURAL DE LA SERRA DE TRAMUNTANA

III CERTAMEN DE FOTOGRAFIA 2020

Bases


PARTICIPANTS

Totes les persones aficionades o professionals que siguin autores de les imatges presentades o en posseeixin els drets.

TEMÀTICA

El Paisatge Cultural de la Serra de Tramuntana és un exemple d'aprofitament agrícola sostenible que demostra la convivència harmoniosa entre l'home i el medi durant segles. L'intercanvi entre les cultures musulmana i cristiana, típic de la zona mediterrània, forjà un paisatge únic, reconegut com a Patrimoni Mundial des de 2011.

La Serra conserva un immens conjunt de marjades de conreu construïdes amb murs de pedra seca, una complexa tecnologia hidràulica, una gran xarxa de camins empedrats i altres elements etnològics d'interès. Les possessions, els llogarets i els pobles repartits pel seu territori demostren l'adaptació dels seus habitants a una orografia i condicions ambientals difícils, aportant tècniques, edificacions i conjunts constructius de gran significat patrimonial.

El II certamen de fotografia Serra de Tramuntana Patrimoni Mundial, organitzat pel Consorci Serra de Tramuntana Patrimoni Mundial juntament amb l’Associació de Fotògrafs de Natura de les Illes Balears (AFONIB), vol contribuir a donar a conèixer tots aquests elements a partir de la mirada dels fotògrafs.

CATEGORIES

1. Pobles i possessions de la Serra.
Des de la vista general fins a la vista de detall: pobles, carrers, cases, possessions; I elements presents en cadascun d’aquests llocs.

2. El camp de la Serra.
Les marjades i les terres on es produeixen productes de la Serra (oliverars, tarongerars, horts, vinya, etc.). 

3. Els elements etnològics de la Serra.
Construccions i obres que han creat el paisatge de la Serra (forns de calç, síquies, fonts, barraques, torres, etc.).

REQUISITS GENERALS

No es podran presentar més de 3 fotografies per categoria.

Les fotografies han d’anar degudament identificades amb la categoria en la qual participen.

Una mateixa fotografia no pot participar a més d’una categoria.

Les fotografies presentades no poden haver estat premiades a altres concursos, ni ser molt semblants a altres premiades pel mateix autor.

Les fotografies mal ubicades de categoria o que no compleixin els requisits seran desqualificades.

FORMAT DE LES FOTOGRAFIES

Només s’admetran arxius digitals.

Han de ser fitxers en format JPEG amb una resolució de 1920 píxels pel costat major i a màxima qualitat.

No han d’anar firmades ni amb marca d’aigua.

Al processament de la fotografia SÍ que s’admetran:
- ajustaments de lluminositat
- ajustaments de contrast
- ajustaments de nivells
- un mínim toc de balanç de blancs
- l’eliminació de vinyetatge i renou
- l’esborrat de taques de pols del sensor
- petits retalls, sempre que no s’alteri la composició original, sinó que sigui per corregir un petit error.
- S'admeten fotografies compostes de múltiples exposicions amb resultat d'imatges en HDR, panoràmiques i apilament d'enfocament (Focus-Stacking) que hagin estat preses en la mateixa seqüència; sempre que s'indiquin en la informació de la llegenda i compleixin els principis d'autenticitat del concurs, de manera que no constitueixin un intent d'enganyar al públic ni de presentar indegudament la realitat.

En el processament de les fotografies NO s’admetran:
- clonacions.
- eliminació o alteració d’elements humans o naturals, imatges amb marc.

En cap cas la fotografia presentada diferirà en gran mesura de la presa original. Les fotografies en blanc i negre presentades, tampoc diferiran notablement de l’original. Cada imatge s’ha d’acompanyar amb una llegenda, comentari o descripció d’aquesta, indicant, en breus línies, com s’ha realitzat la fotografia i qualsevol aspecte que es desitgi descriure sobre ella.

Si la fotografia presentada és seleccionada, se sollicitarà el fitxer original de captura de la càmera RAW. La no presentació d’aquest fitxer suposarà la desqualificació de l’autor. Les fotografies que se sollicitin per a la impressió hauran de superar els 8MP.

Es podran modificar les imatges pujades en qualsevol moment fins que el concursant tanqui la seva participació. Les inscripcions es tancaran de manera automàtica la data fixada en la secció Calendari de les presents bases, aplicant en aquest moment el Tancament de participació per totes aquelles fotografies que cada participant tengui ubicades al seu menú d’Imatges provisionals presentades.

ADJUDICACIONS - PREMIS

Cada categoria estarà dotada amb tres premis:
Primer premi. Dotat amb 800 euros.
Segon premi. Dotat amb 400 euros.
Tercer premi. Dotat amb 200 euros.

Una categoria podrà quedar deserta, sense premi, si la qualitat de les fotografies corresponents a aquesta categoria no estiguessin al nivell de la resta de categories.

JURAT

El jurat estarà format per representants destacats del patrimoni de la Serra i de la fotografia proposats per AFONIB i pel Consorci de la Serra de Tramuntana.

- Miquel Vadell, director insular de Territori i Paisatge del Consell de Mallorca
- Joan Carles Palos, periodista, escriptor i excursionista
- Néstor Carda, fotògraf
- Xavier Llabrés, fotògraf

INSCRIPCIÓ

Gratuïta

CODI ÈTIC

Aquelles fotografies d’éssers vius que se sospiti que han pogut sofrir danys o alteracions del seu comportament per l’activitat del fotògraf seran desqualificades automàticament. S’exigirà l’observança del codi ètic d’AFONIB, amb l’objectiu de garantir una relació respectuosa dels fotògrafs de natura, tant aficionats com professionals, amb el medi ambient.
 
DATES D’INSCRIPCIÓ I DECISIÓ DE LES OBRES GUANYADORES

La data d’apertura per la presentació de les fotografies serà el 14 de gener de 2019. La data final per a la recepció de les fotografies serà el 28 de gener de 2019 (ambdós inclosos). Les fotografies enviades fora d’aquestes dates no seran tengudes en compte.

La decisió del jurat no serà posterior al mes de febrer de 2019. Durant el mateix mes de febrer es lliuraran els premis i es farà una mostra de les fotografies guanyadores a Raixa. Aquesta exposició podrà itinerar, tota o una part, a diferents indrets de la Serra o a altres espais del Consell de Mallorca.

RECICLAT D’ARXIUS

Un cop finalitzat el procés de selecció de les obres finalistes o amb menció, es procedirà a sollicitar els fitxers originals RAW. En acabar el concurs, s’esborraran totes les imatges no guanyadores de cap premi o que no hagin rebut menció i tots els arxius RAW.

CONTACTE

Per a qualsevol dubte o qüestió sobre aquestes bases o aspectes relacionats amb la participació del concurs, pot dirigir un correu electrònic a afonib@afonib.org o utilitzar el formulari de contacte disponible a la web del concurs.

DRETS D’AUTOR

Els participants hauran de ser els únics titulars dels drets d’autor de les fotografies i es responsabilitzaran totalment de què no existeixin drets de tercers a les obres presentades, així com de tota reclamació per drets d’imatge. Els autors amb premis guanyadors o amb menció, cedeixen a l’organització, no en exclusivitat, els drets de reproducció i publicació d’aquestes obres per reproduirles i publicarles a qualsevol medi i incloureles en totes aquelles activitats i/o promocions que realitzi amb l’única finalitat de promoció i difusió del concurs i finalitats divulgatives de la Serra de Tramuntana indicant sempre el nom de l’autor.

POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES

La informació que com a usuari proporcioni a través d'aquesta web queda protegida en els termes d'aquesta política de privacitat.

Tècniques Integrals Aplicades, SL (titular d'aquesta web comercialment anomenada "PIXALL"), garanteix la confidencialitat i privacitat de les dades personals recollides, tenint adoptades mesures de seguretat per evitar l'alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat i garantir la integritat i seguretat de les dades de caràcter personal, d'acord amb el que preveu el Llei orgànica 3/2018 de 7 de desembre i Reial Decret 1720/2007 de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de dades de caràcter Personal i altres desenvolupaments reglamentaris aplicables, posant per a això els mitjans tècnics necessaris per a impedir qualsevol alteració, pèrdua, accés sense autorització o mala utilització de les dades tractades.

Incorporació i tractament de dades personals als fitxers de Tècniques Integrals Aplicades, SL.

Tècniques Integrals Aplicades, SL informa als usuaris que totes les dades personals que facilitin a través d'aquest lloc web, seran incorporades i tractades als fitxers titularitat de Tècniques Integrals Aplicades, SL que, a efectes d'aquesta política de privacitat té declarats sota el nom de "fitxer general d'usuaris web" i seran utilitzades amb l'exclusiva finalitat de mantenir la relació amb l'usuari en tots els aspectes relacionats amb el desenvolupament del present concurs en el qual vol participar, respondre als seus dubtes o qüestions, així com enviar-li a través de correu electrònic informació d'aquest o altres concursos fotogràfics organitzats per Pixall.

Prèviament a l'enviament de qualsevol sollicitud d'informació a través de qualsevol formulari de contacte en aquesta web, com a usuari ha d'acceptar haver llegit aquesta política de privacitat i les condicions d'ús d'aquesta web, amb la finalitat de prestar la teva exprés i informat consentiment al tractament de les seves dades amb les finalitats indicades en aquesta política de privacitat. Tal aprovació comporta el teu consentiment exprés a:
- La incorporació de les seves dades de caràcter personal (nom, adreça de correu electrònic i informació de contacte) en els fitxers de dades personals notificats per Tècniques Integrals Aplicades, SL a l'Registre General de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.
- L'accés per Tècniques Integrals Aplicades, SL a les dades que, d'acord amb la infraestructura d'aquesta web, es necessiten per contactar amb l'usuari.
- L'autorització per a comunicar-nos electrònicament amb vostè en resposta a les seves consultes.
- En el cas que per a l'enviament d'informació sollicitada sigui necessària la transferència internacional de dades, la mera sollicitud i acceptació d'aquesta política de privacitat significa que consent expressament la referida transferència.

No farem servir les seves dades per a cap altra finalitat no expressada en aquesta política de privacitat, ni enviarem informació addicional no sollicitada mitjançant el seu consentiment exprés.

Exercici de drets

En qualsevol moment l'usuari pot modificar les seves preferències d'enviaments comercials, així com exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancellació i oposició previstos a la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal, mitjançant una comunicació escrita dirigida a Tècniques Integrals Aplicades, SL , a l'adreça postal de Fernando Diaz de Mendoza, 67 (28019) Madrid, o bé mitjançant correu electrònic dirigit a info (@) pixall.es.

També pot fer ús dels models i formularis que per a l'exercici d'aquests drets posa a la seva disposició el portal de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.

El dret d'accés vol dir que té dret a obtenir informació sobre si les seves dades de caràcter personal estan sent objecte de tractament, la finalitat del tractament que s'estigui realitzant, així com la informació disponible sobre l'origen d'aquestes dades i les comunicacions realitzades o previstes dels mateixos. Per exercirlo no necessita emetre justificació, llevat que ho hagués exercitat en els últims dotze mesos.

En cas d'exercir el seu dret d'accés, Tècniques Integrals Aplicades, SL està legalment obligada a resoldre sobre la sol·licitud d'accés en el termini màxim d'un mes a comptar de la recepció de la sollicitud, podent denegar l'accés i invocar en el seu cas la tutela de l'Agència de Protecció de Dades amb motiu d'haverse exercitat aquest accés en els dotze mesos anteriors, o perquè ho prevegi o impedeixi una norma nacional o comunitària.

El dret de rectificació vol dir que té dret a que modifiquem les dades que siguin inexactes o incompletes, per a això haurà indicarnos a quines dades es refereix i la correcció que s'ha de realitzar aportant documentació que ho justifiqui. Haurem de fer la rectificació en un termini no superior a 10 dies hàbils i només podrem denegar expressant els motius i recordant l'exercici del dret a la tutela per l'Agència de Protecció de Dades.

El dret de cancellació vol dir que té dret a que se suprimeixin les dades que siguin inadequades o excessives havent, en aquest cas, justificar la concurrència de motius fundats i legítims relatius a la teva situació personal. Haurem de fer la rectificació en un termini no superior a 10 dies hàbils, podent denegar-expressant els motius i recordant l'exercici del dret a la tutela per l'Agència de Protecció de Dades.

El dret d'oposició vol dir que té dret a que no es dugui a terme el tractament de les dades de caràcter personal o parem en el mateix en els supòsits en què no sigui necessari el teu consentiment per al tractament, que es tracti de fitxers de prospecció comercial o que tinguin la finalitat d'adoptar decisions referides a l'interessat i basades únicament en el tractament automatitzat de les teves dades. Haurem de fer la rectificació en un termini no superior a 10 dies hàbils, podent denegar-expressant els motius i recordant l'exercici del dret a la tutela per l'Agència de Protecció de Dades.

ACCEPTACIÓ DE LES BASES

La participació en aquest concurs suposa la plena acceptació de totes i cada una de les bases i de la decisió inapel·lable del jurat. L’Organització podrà resoldre qualsevol cas no previst a aquestes bases.