Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Mas información aquí

PAISATGE CULTURAL DE LA SERRA DE TRAMUNTANA

IV CERTAMEN DE FOTOGRAFIA 2021

Bases


PARTICIPANTS

Totes les persones aficionades o professionals que siguin autores de les imatges presentades o posseeixin els drets de les mateixes.

TEMÀTICA

El Paisatge Cultural de la Serra de Tramuntana és un exemple d'aprofitament agrícola sostenible que demostra la convivència harmoniosa al llarg dels segles entre l'home i el medi. L'intercanvi entre les cultures musulmana i cristiana, típic de la zona mediterrània, forjà un paisatge únic, reconegut com a Patrimoni Mundial des de 2011.
La Serra conserva un immens conjunt de marjades de conreu construïdes amb murs de pedra seca, una complexa tecnologia hidràulica, una gran xarxa de camins empedrats i altres elements etnològics d'interès. Les possessions, llogarets i pobles repartits pel seu territori demostren l'adaptació dels seus habitants a una orografia i condicions ambientals difícils, aportant tècniques, edificacions i conjunts constructius de gran significat patrimonial.
El Consorci Serra de Tramuntana Patrimoni Mundial, impulsor d’aquest Certamen, ha editat el 2019 el llibre i documentació Rutes culturals, poble a poble, que pretén acostar als visitants rutes per cada un dels municipis per a la descoberta dels valors patrimonials i culturals que s'amaguen pels seus carrers i als voltants dels nuclis de població.
El certamen de fotografia Serra de Tramuntana - Patrimoni Mundial, organitzat per el Consorci Serra de Tramuntana juntament amb AFONIB, vol contribuir a donar a conèixer els elements que proposen les rutes culturals a través del paisatge cultural de la Serra amb la mirada dels fotogràfs.

CATEGORIES

S’establiran les categories segons les agrupacions de les Rutes culturals que posen en valor alguna característica especial de cada municipi. En aquest cas es desvincularan les categories dels municipis. Així, a cada categoria s’admetran fotografies de qualsevol municipi sempre que compleixin els requisits temàtics.

Es donen explicacions orientatives a cada categoria, sense que això posi  límit al criteri dels participants:

1. La mirada de la costa. L’aigua i les marjades.
Fars, torres i talaies de costa.
Platges, cales, penya-segats.
Pous, sínies, fonts de mina, aqüeductes, síquies, canals, molins d’aigua, safareigs, aljubs, rentadors, etc.

2. El món de les possessions. Els jardins senyorials.
Cases i finques de possessió amb els seus elements: tafones, terrenys de conreu, camins, barraques, clapers, parets o marges.
Jardins i horts de cases o palaus amb els seus detalls: passejos, pèrgoles, escalonades, escultures, brolladors o hídries.

3. Els portals de la Serra. Pobles i llogarets.
La Serra des de Mallorca. La Serra des de la mar. La Serra des de l’aire.
Petits nuclis de població i els seus elements.

4. Personatges de la Serra. Artistes i paisatges. Espiritualitat i religió.
Imatges que evoquen episodis històrics, tradicions i llegendes ambientades a la Serra.
Imatges que evoquen les creacions d’artistes vinculats a la Serra.
Esglésies, capelles, santuaris, oratoris, ermites.

REQUISITS GENERALS

El contingut principal de les fotografies ha d’estar situat dins territori de la Serra de Tramuntana declarat Patrimoni Mundial per la UNESCO. Per a fer les comprovacions necessàries podeu anar al visor de la Serra de Tramuntana del Consell de Mallorca:
http://www.conselldemallorca.info/sit/serratramuntana/index_ca.html

Es poden presentar un màxim de 3 fotografies por categoria.

Les fotografies han d’anar degudament identificades amb la categoria a la qual participen.

Una mateixa fotografia no pot participar a més d’una categoria.

Les fotografies presentades no poden haver estat premiades a altres concursos, ni ser molt semblants a altres premiades pel mateix autor.

Les fotografies que no compleixin els requisits o estiguin ubicades en una categoria errònia seran desqualificades.

Les fotografies presentades han d’haver estat preses tenint en compte les normatives vigents, especialment les del Paratge Natural de la Serra de Tramuntana per a autoritzacions (https://www.caib.es/sites/espaisnaturalsprotegits/ca/com_sollicitar_una_autoritzacio-22089/)
i d’AESA per a captació d’imatges amb Dron.
 (https://www.enaire.es/servicios/drones/normas_basicas_para_volar_drones).

FORMAT DE LES FOTOGRAFIES

Només s’admetran arxius digitals.

Han de ser fitxers en format JPEG amb una resolució de 1920 píxels pel costat major i a màxima qualitat. No han d’anar firmades ni amb marca d’aigua.

Al processament de la fotografia SÍ s’admetran:
- ajustaments de lluminositat
- ajustaments de contrast
- ajustaments de nivells
- un mínim toc de balanç de blancs
- l’eliminació de vinyetatge i renou
- l’esborrat de taques de pols del sensor
- petits retalls, però sempre que no s’alteri la composició original, sinó que sigui per corregir un petit error

S'admeten fotografies compostes de múltiples exposicions amb resultat d'imatges en HDR, panoràmiques i apilament d'enfocament (Focus-Stacking) que hagin estat preses en la mateixa seqüència, sempre que s'indiquin en la informació de la llegenda i compleixin els principis d'autenticitat del concurs, de manera que no constitueixin un intent d'enganyar al públic ni de presentar indegudament la realitat.

En el processament de les fotografies NO s’admetran:
-clonacions.
-eliminació o alteració d’elements humans o naturals, imatges amb marc.

En cap cas la fotografia presentada pot diferir en gran mesura de la presa original. Les fotografies en blanc i negre presentades tampoc han de diferir notablement de l’original.

Cada imatge s’ha d’acompanyar amb una llegenda, comentari o descripció de la mateixa, indicant, en breus línies, com s’ha realitzat la fotografia i qualsevol aspecte que es desitgi descriure sobre la mateixa. Les fotografies no han d’anar firmades ni amb marca d’aigua i en cap cas el text ni el títol pot contenir cap referència a l’autoria de la imatge.  

Si la fotografia presentada és seleccionada, se sol·licitarà el fitxer original de captura de la càmera RAW. La no presentació d’aquest fitxer suposarà la desqualificació de l’autor. Les fotografies que se sol·licitin per a la impressió hauran de superar els 8MP.

Es podran modificar les imatges pujades en qualsevol moment fins que el concursant tanqui la seva participació. Les inscripcions es tancaran de manera automàtica en la data fixada en la secció Calendari i inscripció de les presents bases, aplicant en aquest moment el tancament de participació per totes aquelles fotografies que cada participant tengui ubicades al seu menú d’imatges provisionals presentades.

RECICLAT D’ARXIU

Un cop finalitzat el procés de selecció de les obres premiades o amb menció, se procedirà a la sol•licitud dels fitxers originals RAW. Una vegada acabat el concurs, es procedirà a l‘esborrat de totes les imatges no guanyadores de cap premi o que no hagin rebut menció i tots els arxius RAW.

CALENDARI I INSCRIPCIÓ

El termini per inscriure’s al Certamen començarà dia 21 de setembre de 2020 i acabarà el 18 d’octubre de 2020. La inscripció és gratuïta i es farà a través del portal serradetramuntana.pixall.es.

Durant el mes de novembre de 2020 es farà pública la decisió del jurat nomenat pel Consorci i AFONIB. Seguint la publicació dels premiats es farà un certamen virtual amb jurat popular entre els premiats pel jurat nomenat pel Consorci i AFONIB.

Durant el mes de desembre de 2020 es celebrarà un acte de lliurament de premis. Si la situació en aquell moment per causa de la covid-19 no permet un acte presencial,  l’acte de lliurament de premis es realitzarà de manera virtual a través de les plataformes habituals del Consorci.

JURAT

La composició del jurat serà a proposta d’AFONIB i el Consorci Serra de Tramuntana Patrimoni Mundial.

PREMIS

Cada categoria tendrà 1 primer premi dotat amb 800 € i dos premis d'honor dotats amb 300€. El jurat nomenat pel Consorci i AFONIB decidirà els premiats en totes aquestes categories.

D’entre els premiats pel jurat nomenat pel Consorci i AFONIB, s’establirà una categoria amb jurat popular a través de les xarxes socials del Consorci Serra de Tramuntana Patrimoni Mundial amb una quantia de 200 euros.

Una categoria podrà quedar deserta, sense premi, si a criteri del jurat la qualitat de les fotografies corresponents a aquesta categoria no estiguessin al nivell de la resta de categories.

CODI ÈTIC

Aquelles fotografies d’éssers vius que se sospiti que han pogut sofrir danys o alteracions del seu comportament per l’activitat del fotògraf seran desqualificades automàticament.

S’exigirà l’observança del codi ètic d’AFONIB, amb l’objectiu de garantir una relació respectuosa dels fotògrafs de natura, tant aficionats com professionals, amb el medi ambient. Podeu consultar el codi ètic a www.afonib.es.

DRETS D’AUTOR

Els participants hauran de ser els únics titulars dels drets d’autor de les fotografies i se responsabilitzaran totalment de que no existeixin drets de tercers a les obres presentades, així com de tota reclamació per drets d’imatge. Els autors premiats amb primer premi, premi d’honor i/o premi del jurat popular cedeixen a l’organització, no en exclusivitat, els drets de reproducció i publicació d’aquestes obres per reproduir-les i publicar-les per qualsevol mitjà i incloure-les en totes aquelles activitats i/o promocions que realitzi amb la única finalitat de promoció i difusió del concurs i finalitats divulgatives de la Serra de Tramuntana, anomenant l’autoria de la mateixa tot indicant el nom de l’autor.

DRETS D’IMATGE

Totes les fotografies presentades a concurs on aparegui una persona reconeixible o identificable hauran de tenir el consentiment de la persona i incloure el permís de cessió dels drets d'imatge. El participant té la responsabilitat exclusiva de comptar amb l'esmentada autorització. L’organització no es farà responsable de possibles demandes als autors o a l'organització per qualsevol motiu relacionat amb aquest punt.

POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES

En compliment a allò disposat a la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, qualsevol client o usuari registrat de Pixall podrà en tot moment exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, comunicant-ho per escrit a Pixall – Técnicas Integrales Aplicadas S.L. – Fernando Diaz de Mendoza n. 67 – Madrid, o mitjançant correu electrònic a info@pixall.es.

De conformitat amb allò establert a l’article 5 de la Llei Orgànica 15/19999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, s’informa que les seves dades personals estan incorporades a un fitxer informàtic propietat de Pixall (nom comercial propietat de l’empresa Técnicas Integrales Aplicadas SL) i inscrit com exigeix la llei a l’Agència  Espanyola de Protecció de Dades. Totes les dades dels nostres usuaris clients són recollides en un fitxer automatitzat i utilitzat amb la finalitat, en la forma i amb les limitacions i drets que recull la Llei Orgànica 15/19999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal. Pixall assegura la confidencialitat de les dades aportades pels nostres clients, i garanteix que en cap cas serà cedida a terceres empreses alienes a la nostra empresa amb l’excepció de la pròpia Entitat Organitzadora del present concurs fotogràfic (AFONIB), ni seran utilitzades per qualsevol objectiu aliè al pròpiament establert en la nostra relació comercial.? Les dades personals que ens faciliten seran utilitzades amb la finalitat de mantenir la relació amb l’usuari en tots els aspectes relacionats amb el desenvolupament del present concurs en el que desitja participar, respondre als seus dubtes o qüestions.

Pixall no vendrà, llogarà, prestarà ni cedirà la seva informació personal a tercers a menys que vostè ho autoritzi. Igualment no utilitzarà ni compartirà la informació personal que vostè ens faciliti a través d’internet per fins no relacionats amb els aquí descrits sense comunicar-li-ho prèviament per tal que vostè pugui rebutjar aquesta possibilitat.

ACCEPTACIÓ DE LES BASES

La participació en aquest concurs suposa la plena acceptació de totes i cada una de les bases i de la decisió inapel·lable del jurat. L’Organització podrà resoldre qualsevol cas no previst a les mateixes.

CONTACTE

Per a qualsevol dubte o qüestió sobre les presents bases o aspectes relacionats amb la participació del concurs, pot dirigir-se per correu electrònic a afonib@afonib.org; a  serradetramuntana@conselldemallorca.net o utilitzar el formulari de contacte disponible a la web del concurs.