Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Mas información aquí

PAISATGE CULTURAL DE LA SERRA DE TRAMUNTANA

V CERTAMEN DE FOTOGRAFIA 2023

Bases


PARTICIPANTS 

Totes les persones aficionades o professionals que siguin autores de les imatges presentades o posseeixin els drets de les mateixes. 


TEMÀTICA 

El Paisatge Cultural de la Serra de Tramuntana és  un cas d'aprofitament agrícola sostenible que mostra la convivència harmoniosa al llarg dels segles entre l'home i el medi. L'intercanvi entre les cultures musulmana i cristiana, característic de la zona mediterrània, forjà un paisatge únic, reconegut com a Patrimoni Mundial des de 2011. 
La Serra conserva una ingent xarxa de marjades de conreu construïdes amb murs de pedra seca, una complexa tecnologia hidràulica, una gran xarxa de camins empedrats i altres elements etnològics d'interès. Les possessions, llogarets i pobles repartits pel seu territori demostren l'adaptació dels seus habitants a una orografia i condicions ambientals adverses, aportant tècniques, edificacions i conjunts constructius de gran significat patrimonial. 
El 2022 el Consorci Serra de Tramuntana Patrimoni Mundial presenta el Distintiu Serra de Tramuntana, que reconeix l’esforç dels empresaris de la zona i identifica els seus productes i serveis, una iniciativa que vol donar suport a tots els actors clau en la protecció del paisatge cultural de la Serra de Tramuntana reconegut per la Unesco. La viabilitat de les activitats tradicionals que durant dècades han possibilitat el desenvolupament del paisatge que avui gaudim de la Serra de Tramuntana passa per la posada en pràctica d’un model econòmic que aposti pel consum i la promoció dels productes del propi territori. El naixement del distintiu és un suport que intenta contrarestar les dificultats a les quals s’enfronten els habitants de la Serra per l’orografia del terreny aportant un valor afegit als seus fruits.


El V Certamen de Fotografia Serra de Tramuntana Patrimoni Mundial. L’essència de la Serra, organitzat per el Consorci Serra de Tramuntana juntament amb AFONIB, vol contribuir a donar a conèixer tots els elements que conformen el paisatge cultural de la Serra de Tramuntana Patrimoni Mundial tenint molt presents els components del Distintiu: productes i productors; establiments comercials; edificis i llocs emblemàtics; serveis relacionats amb el paisatge cultural. 


CATEGORIES

S’establiran quatre categories. 

Es donen explicacions orientatives a cada categoria, sense que això posi límit al criteri i la creativitat dels participants: 

1. Productes i productors

Imatges sobre els productes de la Serra de Tramuntana incloent tot el procés que segueixen fins arribar al plat: el naixement i creixement, la collita, la manufactura, cuinar el producte. 

2. Pobles de la Serra

Vistes de detall de pobles i nuclis urbans i els seus racons, amb especial atenció als elements patrimonials que amaguen. Carrers i places, portals, façanes i els seus elements.

3. Elements patrimonials

Elements del patrimoni etnològic de la Serra basades en els elements que fan la Serra patrimoni mundial Unesco: marjades de pedra en sec i xarxa hidràulica. 

4. Experiències 

Moments on el visitant experimenta l’essència de la Serra: manifestacions culturals, festes populars, muntanyisme, visites amb interès patrimonial, tast de productes típics. 


REQUISITS GENERALS

El contingut principal de les fotografies ha d’estar situat dins territori de la Serra de Tramuntana declarat Patrimoni Mundial per la UNESCO el 2011. Està format per 20 municipis, alguns d’ells en la seva totalitat, i d’altres en part de la seva extensió. Per fer les comprovacions necessàries podeu anar al visor de la Serra de Tramuntana del Consell de Mallorca: http://www.conselldemallorca.info/sit/serratramuntana/index_ca.html 

Cada participant pot presentar un màxim de 3 fotografies per categoria.

Les fotografies han d’anar degudament identificades a la la categoria a la qual participen. 

Una mateixa fotografia no pot participar a més d’una categoria.

Les fotografies presentades no poden haver estat premiades a altres concursos, ni ser molt semblants a altres premiades pel mateix autor.

Les fotografies que no compleixin els requisits o estiguin ubicades en una categoria errònia seran desqualificades. 

Les fotografies presentades han d’haver estat preses tenint en compte les normatives vigents, especialment les del Paratge Natural de la Serra de Tramuntana per a autoritzacions (https://www.caib.es/sites/espaisnaturalsprotegits/ca/com_sollicitar_una_autoritzacio-22089/) 
i d’AESA per a captació d’imatges amb Dron.  
(https://www.enaire.es/servicios/drones/normas_basicas_para_volar_drones).


FORMAT DE LES FOTOGRAFIES 

Només s’admetran arxius digitals. Les fotografies presentades s’han d’enviar en format JPEG amb una resolució de 1920 píxels pel costat major i a màxima qualitat. No han d’anar firmades ni amb marca d’aigua. Les fotografies poden ser en qualsevol format (preferentment en format horitzontal).

Al processament de la fotografia SÍ s’admetran: 
- ajustaments de lluminositat
- ajustaments de contrast
- ajustaments de nivells
- un mínim toc de balanç de blancs
- l’eliminació de vinyetatge i renou
- l’esborrat de taques de pols del sensor
- petits retalls, però sempre que no s’alteri la composició original, sinó que sigui per corregir un petit error

S'admeten fotografies compostes de múltiples exposicions amb resultat d'imatges en HDR, panoràmiques i apilament d'enfocament (Focus-Stacking) que hagin estat preses en la mateixa seqüència, sempre que s'indiquin en la informació de la llegenda i compleixin els principis d'autenticitat del concurs, de manera que no constitueixin un intent d'enganyar al públic ni de presentar indegudament la realitat.

En el processament de les fotografies NO s’admetran:
-clonacions.
-eliminació o alteració d’elements humans o naturals, imatges amb marc.

En cap cas la fotografia presentada pot diferir en gran mesura de la presa original. Les fotografies en blanc i negre presentades tampoc han de diferir notablement de l’original. 

Cada imatge s’ha d’acompanyar amb una llegenda, comentari o descripció de la mateixa, indicant, en breus línies, com s’ha realitzat la fotografia i qualsevol aspecte que es desitgi descriure sobre la mateixa. Les fotografies no han d’anar firmades ni amb marca d’aigua i en cap cas el text ni el títol pot contenir cap referència a l’autoria de la imatge.  

Si la fotografia presentada és seleccionada, se sol·licitarà el fitxer original sense modificar de la càmera (RAW natiu o JPEG en el cas de càmeres que no permeten capturar en format RAW). La no presentació d’aquest fitxer suposarà la desqualificació de l’autor. Les fotografies que se sol·licitin per a la impressió hauran de superar els 8MP.

Es podran modificar les imatges pujades en qualsevol moment fins que el concursant tanqui la seva participació. Les inscripcions es tancaran de manera automàtica en la data fixada en la secció Calendari i inscripció de les presents bases, aplicant en aquest moment el tancament de participació per totes aquelles fotografies que cada participant tengui ubicades al seu menú d’imatges provisionals presentades. 


RECICLAT D’ARXIU

Un cop finalitzat el procés de selecció de les obres premiades o amb menció, se procedirà a la sol•licitud dels fitxers originals RAW. Una vegada acabat el concurs, es procedirà a l‘esborrat de totes les imatges no guanyadores de cap premi o que no hagin rebut menció i tots els arxius RAW.


CALENDARI I INSCRIPCIÓ

El termini per inscriure’s al Certamen començarà dia 11 de gener e 2023 i acabarà el  24 de gener de 2023. La inscripció és gratuïta i es farà a través del portal serradetramuntana.pixall.es.

Durant el mes de febrer de 2023 es farà pública la decisió del jurat nomenat pel Consorci i AFONIB. Seguint la publicació dels premiats es farà un certamen virtual amb jurat popular entre els premiats pel jurat.

Durant el mes de febrer o març de 2023 es celebrarà un acte de lliurament de premis. Si la situació en aquell moment per causa de la covid-19 no permet un acte presencial,  l’acte de lliurament de premis es realitzarà de manera virtual a través de les plataformes habituals del Consorci. 


JURAT 

La composició del jurat serà a proposta d’AFONIB i el Consorci Serra de Tramuntana Patrimoni Mundial. 


PREMIS 

Cada categoria tendrà 1 primer premi dotat amb 800 € i dos premis d'honor dotats amb 400€ i 200€ respectivament. El jurat decidirà els premiats en totes aquestes categories.

D’entre els premiats pel jurat, s’establirà una categoria amb jurat popular a través de les xarxes socials del Consorci Serra de Tramuntana Patrimoni Mundial amb una quantia de 100 euros. 

Una categoria podrà quedar deserta, sense premi, si a criteri del jurat la qualitat de les fotografies corresponents a aquesta categoria no estiguessin al nivell de la resta de categories.


CODI ÈTIC 

Aquelles fotografies d’éssers vius que se sospiti que han pogut sofrir danys o alteracions del seu comportament per l’activitat del fotògraf seran desqualificades automàticament.

S’exigirà l’observança del codi ètic d’AFONIB, amb l’objectiu de garantir una relació respectuosa dels fotògrafs de natura amb el medi ambient. Podeu consultar el codi ètic a www.afonib.es.


DRETS D’AUTOR

Els participants hauran de ser els únics titulars dels drets d’autor de les fotografies i se responsabilitzaran totalment de que no existeixin drets de tercers a les obres presentades, així com de tota reclamació per drets d’imatge. Els autors premiats amb primer premi, premi d’honor i/o premi del jurat popular cedeixen a l’organitació, no en exclusivitat, els drets de reproducció i publicació d’aquestes obres per reproduir-les i publicar-les per qualsevol mitjà i incloure-les en totes aquelles activitats i/o promocions que realitzi amb la única finalitat de promoció i difusió del concurs i finalitats divulgatives de la Serra de Tramuntana, anomenant l’autoria de la mateixa tot indicant el nom de l’autor. 


DRETS D’IMATGE

Totes les fotografies presentades a concurs on aparegui una persona reconeixible o identificable hauran de tenir el consentiment de la persona i incloure el permís de cessió dels drets d'imatge. El participant té la responsabilitat exclusiva de comptar amb l'esmentada autorització. L’organització no es farà responsable de possibles demandes als autors o a l'organització per qualsevol motiu relacionat amb aquest punt.


POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES

En compliment a allò disposat a la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, qualsevol client o usuari registrat de Pixall podrà en tot moment exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, comunicant-ho per escrit a Pixall – Técnicas Integrales Aplicadas S.L. – Fernando Diaz de Mendoza n. 67 – Madrid, o mitjançant correu electrònic a info@pixall.es.

De conformitat amb allò establert a l’article 5 de la Llei Orgànica 15/19999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, s’informa que les seves dades personals estan incorporades a un fitxer informàtic propietat de Pixall (nom comercial propietat de l’empresa Técnicas Integrales Aplicadas SL) i inscrit com exigeix la llei a l’Agència  Espanyola de Protecció de Dades. Totes les dades dels nostres usuaris clients són recollides en un fitxer automatitzat i utilitzat amb la finalitat, en la forma i amb les limitacions i drets que recull la Llei Orgànica 15/19999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal. Pixall assegura la confidencialitat de les dades aportades pels nostres clients, i garanteix que en cap cas serà cedida a terceres empreses alienes a la nostra empresa amb l’excepció de la pròpia Entitat Organitzadora del present concurs fotogràfic (AFONIB), ni seran utilitzades per qualsevol objectiu aliè al pròpiament establert en la nostra relació comercial.? Les dades personals que ens faciliten seran utilitzades amb la finalitat de mantenir la relació amb l’usuari en tots els aspectes relacionats amb el desenvolupament del present concurs en el que desitja participar, respondre als seus dubtes o qüestions. 

Pixall no vendrà, llogarà, prestarà ni cedirà la seva informació personal a tercers a menys que vostè ho autoritzi. Igualment no utilitzarà ni compartirà la informació personal que vostè ens faciliti a través d’internet per fins no relacionats amb els aquí descrits sense comunicar-li-ho prèviament per tal que vostè pugui rebutjar aquesta possibilitat. 


ACCEPTACIÓ DE LES BASES 

La participació en aquest concurs suposa la plena acceptació de totes i cada una de les bases i de la decisió inapel·lable del jurat. L’organització podrà resoldre qualsevol cas no previst a les mateixes. 


CONTACTE

Per a qualsevol dubte o qüestió sobre les presents bases o aspectes relacionats amb la participació del concurs, pot dirigir-se per correu electrònic  a l’adreça  serradetramuntana@conselldemallorca.net o utilitzar el formulari de contacte disponible a la web del concurs.